Проекти

„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД разполага с необходимия технически, ресурсен и кадрови потенциал да осъществи ефективно пълния инженерингов цикъл в областта на инвестиционните проекти от проектиране до строителство и експлоатация на обекта.