Доставки

„ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се ангажира с пълния цикъл по осъществяване на доставките на съответните оборудвания и стоки, като се обхваща периода от момента на сключване на договора с контрагента до фактическото доставя до складовата му база.


Основни предимства на
 „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са гъвкавите финансови схеми за разплащане, богатата техническа информация и висококвалифицираните кадри.